ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա. երբ այնով կեցցնէ այրն՝ նա թողուլ տան։ Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու։