ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ՝ եւ թէ այնէ՝ չլինի ընդունած, եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի՝ եւ տուգնվին մեծ տուգանաւք իրաւնաւք, թէ այնէ։