ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չկարէ եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել, ոչ շատ եւ ոչ քիչ։ Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թողի յետ տայ թէ ոչ նա պատճառէ, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն, որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյ իրաւնաւքն։