ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թե չիք, քակվի շէնքն եւ կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն։ Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ մէկն ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ. եւ բուտն՝ որ է յունարէն պերիտուտ։

Բայց թէ խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է։