ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց ոչ լման, ինչուր հաստատի ի հավատն։