ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքն, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ. եւ ոչ զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական։