ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն որ ի Նիկիայ հաստատեցաւ սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել. թէ չէ՝ նա նզոված է։ Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն։