ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ ուրդի, որ վասն ատելութեան լինի լել բաժնվելն, որ այրիկն լինայ թողել զկինն. ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ այրիկ ու մեռել. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն՝ նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ։