ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կարէ աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կենայ. բայց եւ զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի, զի չէ մաւրն մկրտութիւնն տղային ընդունած։