ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ. նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել, զի անընկմահն ի բազումս բաժնին են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին՝ եւ զայնոք բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ պատարագի. եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն ցաւոց՝ նա զայնոց կարգն պատեհ է կատարել։

Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այսոր ըստ մահուանն լինի ու իրաւունք։