ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ։ Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր. եւ թէ խոցնայ՝ նա դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի։ Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս մարդասպանութեանն է.