ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է. թէ ոչ՝ նա ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն։