ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգերոյ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամրցնել. եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն՝ ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ ի պատեր. զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի որ շատնան։ Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի. եւ այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ՝ նա խնայել դնաւղացն. նոյնպէս եւ զտան որմունք չէ պարտ եւ զայլ այսպիսիք։