ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի։

Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ չհանէ ի հուն։ Զայս այսպէս սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս։