ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի դներ պռիստիմոն եւ մի գրավ վասն քո... երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ կտրուկ։ Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս։