ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան. եւ թէ չուննայ՝ նա զայն վզենն դեկան վճարէ։