ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար. ապա թէ իր կամաւք վնասէ՝ նա վճարէ։

Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ՝ վարձ առնու եւ բանի՝ նա չտայ վճար ունէ տէրն։

Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ վճար։ Բայց թէ առանց տիրոջն հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ։

Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն։