Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քահանայապետիս քաղաքին մէջ ուխտաւոր Հայութեան վաստակած բարի անունն ու գովեստները կը լսենք մեր պատկերահան Յովհաննէսէն:
      
       Գերյարգելի եւ գերապատուելի Հայր Եղիայ վարդապետին յարգութեամբ ողջոյն մատուցանեմ Ծընունդեան օրերն երբ սուրբ դուռն բացվեցաւ 166 անձինք կային հայք արք եւ կանայք, ամսիս 18 երբ սուրբ երրորդութեան քօմբանիայի եղբարց թափոռով սուրբ Պետրոս գնացին եւ երեկոյի ընդրիս եղեւ, էին 132 յաժմս կարծեմ շուրջ 110 անձինք են. թէպէտ ըսկսբաննէ սուրբ տարւոյն բովանդակ եկողաց երկիրն եւ անունն գրել կուտամ որ սուրբ տարվան վերջն իմացվի թէ որքան անձինք ուխտաւորք եկին… կարճ բանիւ միայն զայս ասեմ, իրաւի այս միջոցիս հայոց պարկեշտութիւնն եւ ջերմեռանդութիւնն յոյժ բարի օրինակ տվաւ քաղաքացւոց, մանաւանդ գովեցան սուրբ հայրապետէն եւ կարտինալաց, նաեւ այլոց մեծամեծաց. եւս այսքան բազմութիւն զանազան երկրէ ի միասին բնակեալ` ի միջի նոցին խրովութիւն կամ կռիւ չեղաւ, տեղդ եղեալ Սարգիս եպիսկոպոսն սուրբ Ժողովին գրած է թէ զատկին կամիմ Հռօմ գալ…:
      
       Յամի տեառն 1750 յունվար 31 (Հռովմ )
      
       Խոնարհագոյն Ծառայ Պատկերահան Յոհաննէս