Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ձ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐԱՑ ԵՒ ԱՅԼ ԽԵԼԱԹԱՓԱՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ:

80. Հարցումն: Եթէ ուրուքի դիւահարիլ իւրում մարդ սպանեալ առ անզգայութեանիւրում յորժամ սրբեսցի ի դիւէն իբրեւ սպանո՞ղ պարտէ ապշխարել, թէ ո՞րպէս:

Պատասխանի: Սակաւ ինչ, զի ի չարէն է գործն:

«Սոյն լիցի եւ յաղագս այլմտախաբաց: Բայց ըստ հոգեւոր դատաստանի` եթէ'ինքեանց վնասիցեն եւ թէ' այլոց, առանցապշախարութեան մի' լիցին տեսողքն: Այլ ըստ մարմնոյդատաւորաց գործ ո'չ էե: