Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ

35. «Զեկեղեցւոյսն գողացեալեւ կորուսեալ, եւ կամ վաճ առեալ որ ոչ իցէ դարձ -հինգերորդ հատուսցէ, եւ զոչ կորուսեալսն` կրկին: Եւզապաշխարութիւնն եցոյց կանոնքնե: