Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՐՈՑ ԵՒ ՋՐՀՈՐՈՑ ԵԹԷ ԱՆԿԱՆԻՑԻ Ի ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ Ի ՆԱ:

33. Իսկ եթէ բանայցէ ոք հոր եւկամ փորիցէ ջրհոր եւ ոչ խափանիցէ զնա, եւ անկանիցիանդ արջառ կամ էշ, տէր հորոյն տուգանեսցի արծաթ եւտացէ տեառնն նորա եւ շաղիղն նորա լիցի:

«Եւ զայս դատաստան իրաւամբքպարտիմք պահել. այլ թերեւս զանսուրբն իշովննշանակեաց եւ զսուրբն արջառովնե: