Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄՏԵԼՈՑ Ի ՀՈՒՆՁՍ:

78. Եւ եթէ մտանիցես ի հունձսընկերի քո, քաղեսցես ձեռօք քովք զհասկն եւ մանգաղմի' արկանիցես յոճ ընկերի քո:

«Զի ողորմութիւն ի կամացառնողին կամի օրէնքն եւ ոչ ի կամաց կրողաց. եւ թէյանդգնի, դատաստանաւ է իբր ի յափշտակողէ տուգանքառնուլե: