Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ՅԱՍԱՑԵԼՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑԴ ԿԱՄ ԽԱԾԱՆԵԼՈՎ ԵՒ ԿԱՄ ԸՆԴՈՏՆԵԼՈՎ ՍՊԱՆԱՆԻՑԷ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻՑԷ ԶԱՅՐ ԿԱՄ ԶԿԻՆ, ԶՈՐԴԻՍ ԿԱՄ ԶԴՈՒՍՏՐ, ԶԾԱՌԱՅ ԿԱՄ ԶԱՂԱԽԻՆ:

37. «Եթէ բողոքեալ իցէ -զբաւանդակն տուգանեսցի, եւ կամ թէ ոչ զգոյշացոյց. ապա թէ անգիտանալով եւ կամ զգուշացուցեալ - զկէսվնասուն եւ մահուանն: Իսկ եթէ ոչ վնասիցի եւ կամ ոչմեռանիցի, զխափանածոյն եւ զբժշկութեաննտուգանեսցի, գիտելով եւ ոչ զգուշացուցանելով -զբովանդակն, եւ ոչ գիտելով եւ զգուշացեալ - զկէսն: Իրաւացի կարծեմ յամենայնսն յոչ վնասեալսն եւ յոչմեռեալսն զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուգանել: Իսկ զապաշխարութեանն յամենայնսն տեսցենվարդապետք. զի աստ միայն զդատաստանին փութամքհատուցանել զիրս. զի հարկաւորաբար զիւրն հայցէգիրս դատաստանիե: