Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՆՈՂԱՑ ԶԱՆԱՍՈՒՆՍ:

51. Եւ որ հարկանէ զանասուն, անձն ընդ անձին տուգանեսցի:

«Ըստ իւր յայտնի տեսութեանդեւ ի մեզ կացցէ դատաստանդ աստուածային: Սակայնդատաստան կոչի` իբր զի քննիցի մախանօք հարեալն եւպատահմամբ, եւ այլն այսպիսիե: