Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՆԴԵՐՁԻՑ ԿԱՆԱՆՑ:

74. Մի' եղիցի հանդերձ առնացիզկանամբք եւ մի' զգեցցի այր զգեստ կանացի, զի պիղծ էտեառն Աստուծոյ քում ամենայն որ առնէ զայն:

«Զի բազում դովաւ լինելչարեաց ի դէպ էր եւ անձեւութիւն իսկ, յաղագս որոյհրաժարեցոյց: Ըստ այսմ խրատելի է դատաւորաց եւքարոզչացե: