Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ:

113. Այլ թէ վարձկան ոք լինիեւ ասիցէ ցտանուտէր տանն թէ` առաքեա' զիս եւ կամ`տու'ր ինձ գործ զի արարից, իսկ նա յառաջապատրաստծանուցանէ նմա զորոգայթ վնասուն, եւ վարձկանն առկարիս հարկի իւրոյ յանձն առնուցու, եւ սա կրկինզանպարտութեան բանն ասիցէ նմա, եւ անդ պատահիվարձկանին մահ, անպարտ է: Եւ եթէ անզգուշութեամբ իբազմաց վկայեալ վնասն առաքիցէ կամ գործելհրամայիցէ, եւ անդ հասանիցէ նմա որոգայթ մահու, արենապարտ է:

«Յայտնի է այս դատաստանկանոնական. զի ըստ կամաց վարձկանին երթալ ի գործ -անպարտ է առաքողն, իսկ հարկաւորեալն եւ ի վկայեալվնասն առաքել - ընդ դատաստանաւ արեան է, թէպէտեւվարձու իցէե: