Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶՑՈՒԼ ԵՒ ՍՊԱՆԱՆԻՑԷ:

32. Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլուրուք զցուլ ընկերի իւրոյ եւ մեռցի, վաճ առեսցենզցուլն կենդանի եւ բաժանեսցեն զգինս նորա, եւզցուլն սպանեալ բաժանեսցեն: Ապա թէ յերեկն եւյեռանդն գիտէին զցուլն, եւ բողոքեալ իցէ տեառնննորա եւ տեառնն չիցէ ի միջոյ բարձեալ զնա, տուգանեսցի ցուլ ընդ ցլոյ եւ սպանեալն նորա լիցի:

«Եւ այս դատաստան հաստատունմեզ յօրինացն կացցէե: