Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԳԵՐԵԼՈՑ:

7. «Եթէ ի տանէ առնն վարիցի իգերութիւն կինն, յառնէն միայնոյ գնեսցի, եւ եթէ իտանէ ծնողացն - յերկուցն յորժամ ոչ ըստ կամաց առննանդ իցէ եւ այդ լիցի այդմ դատաստան: Բայց ժամանակնանսալոյ կանոնացն լիցի. զի թէ ոչ գտցէ մինչեւ յեւթնամ շրջեալ` կին առցէ կամօք ծնողաց կնոջն գերելոյ, եւզինչսն մնացեալս անդրէն դարձուսցէ ի ծնողս կնոջնզտուեալն ի բաժնի: Եւ առնն գերելոյ նոյն լիցի -առնուլ այր կնոջն ըստ սահմանի ժամանակինե: