Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ՈՐ ԶՏՈՒՆ ՊԱՏԱՌԵՆ:

40. Իսկ եթէ ի տան գտցի գող եւխոցեալ մեռանիցի, չէ' այն նմա ի սպանութիւն. ապա թէարեւն ի վերայ նորա ծագեսցէ, մահապարտ է փոխարէնմեռցի:

«Ընդ խաւար գիշերոյանգիտացեալ` ոչ համարի մեղս սուրբ օրէնքն, իսկ ընդլուսոյ ծագիլն` իբր կամաւոր սպանող դատի իրաւամբք. զի մարդագողոց հրամայեցաւ մեռանիլ, եւ մեզկամաւորի եւ ակամայի ապաշխարութիւն սահմանիցի եւփրկանք լիցի, որպէս ցուցեալ է: Եւ գողօնն կորուսեալ`չորրորդ հատուսցի, եւ ոչ կորուսեալսն` կրկին, որպէսյայլսնե: