Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՋՐԱՂԱՑԱՑ:

54. «Եւ յաղագս աղքատութեանվաճ առեալ ջրաղացք զամ մի ընդ փրկանօք լիցինինքեանց եւ ազգականաց. իսկ այլ ազգ - ի նմին ամիհաստատիցիե: