Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ԶՈՔ ՈՐ ՉԻՑԷ ԻՒՐ Ի ԳՈՐԾ ԱՌԱՔԷ:

112. Իսկ եթէ ոք զոք որ չիցէիւր ի գործ իւր առաքէ եւ անդ որոգայթի, արենապարտ է:

«Զգուշանալ հրամայէկանոնքս ոչ վայրապար զոք, որ չիցէ վարձկան եւ կամայլ օրինակաւ իւր ի գործ առաքել, զի արեան դատաստանհրամայէ վնասելոցն լինել: Եւ այդ ցուցեալ էդատաստան հոգեւորապէս եւ մարմնաւորապէս: Սակայնքննութիւն լիցի օրինակի առաքողին երախտեաց եւպատահման մահուն կամայի եւ ակամայիե: