Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍՊԱՆՈՂԱՑ:

92. Իսկ որ ի պատերազմունսմահք գործին, հարքն մեր ամենեւին չհամարեցան ինչզայն ի մեղս. ըստ որում մեզ հաճ ոյ թուեցաւ սմինխորհրդոյս հետեւել: Բայց վասն զձեռս սրբելոյբարիոք է այնպիսեացն երեք ամ արտաքոյ հաղորդութեանլինել:

«Այս եւ ոչ ընդ օրինօքնեմուտ. եւ աստ լոկ ի հաղորդութենէ ասէ արտաքոյ: Յայսմանէ ուսցին դատաւորք եւ մի' վրէժ ինչ լիցիե: