Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄՏՈՂԱՑ ՅԱՅԳԻ ԸՆԿԵՐԱՑ:

79. Եւ եթէ մտանիցես յայգիընկերի քո, կերիցես խաղող մինչեւ յագենալ անձին քո, բայց յամանս մի' ամանիցես:

«Չափս դնէ եւ իրաւունսակամայ ողորմութեանն ճ շմարիտ օրինադրութիւնսայգեգործաց, զի մի' տաղտկասցին. զի նոցուն կամօք իցէընդ ուտելոյն եւ բառնալն, իսկ ըստ կերողին տուգանքլիցիե: