Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ:

29. Ակն ընդ ական, ատամն ընդատաման, ձեռն ընդ ձեռին, ոտն ընդ ոտին, խարան ընդխարանի, վէր ընդ վիրի, հարուած ընդ հարուածոյ:

«Եւ այս դատաստանաստուածային շնորհօք աւետարանին տուգանօք վճարեսցի ըստ բանականի գնոյ արեանն համեմատեալ: Սակայն յառաւելն եւ ի նուազն ի զգայութիւնսնքննութիւն լիցի եւ յանգամսն եւ ի գործսն, եւ իբաժանումն իւրաքանչիւր յանգամսն եւ իզգայութիւնսն քսան եւ վեց դահեկան եւ վեց դահեկանեւ կէս գանգ, գարի պակաս: