Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՐԱՒՈՒՑ ԱՅՐՒՈՅՆ:

86. Մի' գրաւիցես զձորձս այրւոյն:

«Զի թէպէտ յայլս ներեացսահամանաւ զգրաւն, այլ աստ եցոյց հարկաւոր ո'չգրաւել զայրւոյ, ուսուցանելով նոցազխնամակալութիւն յիւրմէ, որպէս յԵգիպտոսամենազանս արար խնամս. զի արտաքոյ է դատաստանիզզուել զնոսաե: