Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ձ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՈՂԱՑ ՆՈՐՈԳ ԿԱՆԱՅՍ ՉՄՏԱՆԵԼ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄ:

80. Եւ եթէ առնուցու ոք կիննորոգ, մի' մտցէ ի պատերազմ եւ մի' անկցին ի վերայնորա եւ մի' ինչ իրք. անպարտ լիցի, ի տան իւրումուրախ արասցէ զկին իւր զոր էառ:

«Մարդասէր է Աստուած, կամիզի մի' անկեալ ի պատերազմին` սուգ լիցի տարաժամ, յաղագս որոյ անմեղադրելի են միանգամայն. կա'մամբարտաւանեալ` յանդգնի ճ ակատեալ եւ կա'մ երկբայի`զանգիտեալ: Զայս իրաւունս պահելի է զօրավարաց առզօրսե: