Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԱՐՋԱՌԱՑ ԻՇՈՅ ԵՒ ՆՄԱՆԵԱՑ ՆՈՑԱ:

39. Իսկ եթէ գողասցի ոք արջառկամ ոչխար, սպանցէ կամ վաճ առիցէ, հինգ արջառ ընդարջառոյ տուգանեսցի եւ չորս ոչխար ընդ ոչխարի, ապաթէ ոչինչ գտանիցի նորա, վաճ առիցի փոխանակգողութեան իւրոյ: Իսկ թէ ըմբռնեսցի եւ գտցի ի ձեռսնորա գողօնն յարջառոյ եւ յիշոյ մինչեւ ցոչխարկենդանի, կրկին տուգանեսցի:

«Յայտնի է այս դատաստան. զիչկորուսեալսն հինգ եւ չորս հրամայէ հատուցանել եւզոչ կորուսեալսն միայն կրկին: Եւ զայս իրաւունքօրինաց ըստ այսմ պահեսցուքե: