Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՐԴԵՀԻՑ:

94. Եթէ ոք հրդեհիցէ զարդարվաստակս, տուգանեսցի ընդ միոյ երեքկին. թէ ոչ -ապաշխարեսցէ տասն ամ:

«Ցուցաւ այս եւ ըստ օրինացնե: