Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ԱՆԿԱՆԻՑԷ ՅԱՐԱՆՑ ԿԱՄ Ի ԿԱՆԱՆՑ Ի ՀՈՐ ԵՒ Ի ՋՐՀՈՐ:

34. «Այլ եթէ անկանի այր կամկին ի հոր բացեալ եւ ի ջրհոր փորեալ, թէ ի տուէ իցէ`կէս արեան տուգանեսցի, իսկ եթէ ի գիշերի` բաւանդակարիւնն: Նոյն լիցի յաղագս կանանց, ծառայից եւաղախնաց: Դատեալ լիցի քրիստոնեայն եւ այլազգին: Որպէս ի գիշերի` լիցի կոյրն եւ արբեալն եւ մանուկնե: