Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՑ ԳԱՆԻՑ:

87. «Յատեան դատաստանի ըստորում եւ իցէ` յորժամ արժանի գանի իցէ - թէ ո'չ ըստօրինացն քառասուն, սակայն անվնաս է հարկանելն: Արժանի է դատաւորաց վարիլ նովաւ ի խրատ ստահակացե: