Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅ:

28. Եթէ ոք ժառանգաւոր կամժողովրդական առցէ ի սուրբ եկեղեցւոյ մոմեղէն եւկամ ձէթ, որոշեսցի եւ հնգապատիկ տուժեսցի, որով առնանօթով, ոսկեղինաւ, սրբեցելով: Եւ մի' ոք ի պէտսգողացեալ, զի օրինազանցութիւն է. ապա թէ ոքըմբռնեսցի, պատուհասեալ որոշեսցի: