Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽՈՏՈՐՈՂԱՑ ԶԻՐԱՒՈՒՆՍ:

85. Մի' խոտորիցես զիրաւունս եկին եւ որբոյ եւ զարւոյն:

«Դատաւորաց դնէ օրէնս ոչ վարիլ կաշառօք եւ այլօք պատրանօք, որպէս եցոյցյայլսն. եւ եթէ զայս գործ արասցէ, անկցի ի պատւոյնե: