Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ Ի ՋՈՒՐՍ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՎՆԱՍԻՑԵՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔ:

6. «Ի ջուրս լողալովմանկունք զմիմեանս հեղձուցանիցեն, տեսանելովքննեսցեն - եթէ պարզամտաբար ի խաղս եւ թէ ցասուցեալքինու, կամ իւրովի դիմեալ ի խորս եւ անկար ի բերելարտաքս այլոց: Այդոքիկ քննեալ համեմատիցի ընդսպանութեան ամքն եւ այնպէս վճ իռն տացի իրաւամբքե: