Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՉ ՏԱԼ ՅԱՅԼ ԵԿԵՂԵՑԻ ԶՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՆ:

71. Ոչ է պարտ զսրբութիւնսնյօրհնութեան կարգի ըստ զատկաց յայլ եկեղեցիառաքել:

«Զնշխարն տալն յայլեկեղեցիս խափանէ, զի մի' պատճ առ ամբոխի լիցի, զիյամեն ուղիղ դատաստանի զգուշանան կանոնքե: