Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԱՆԴՍ ԿԵՐՈՂԱՑ:

41. Եթէ արածիցէ ոք զանդ կամզայգի եւ թոյլ տացէ խաշին իւրում արածել զանդ այլոյյիւրմէ անդոյ անտի տուգանեսցի ըստ արդեանն: Ապա թէզամենայն իսկ զանդն արածիցէ, զընտիր կողմն անդոյիւրոյ եւ զընտիր կողմն այգւոյ իւրոյ տուգանեսցի:

«Եւ այս ըստ յիրացն դարձեալլիցի իրաւամբք եւ այս հաստատեսցի դատաստան ըստմեզե: