Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՌՈՒՈՂԱՑ ԵՒ ԽԼՈՂԱՑ ԶՄՕՐՈՒՍ:

12. «Եթէ կռուիցին արք եւ մինպատահի անկատար լինել եւ յանդգնեալ փետտիցէզմօրուս կատարելոյն, դատաստան լիցի կրկին մասամբզհերսն հատանել եւ գանիւ ըստ արժանւոյնկսկծեցուցանել, մանաւանդ զի զպատուաւոր անարգեաց: Ապա թէ բռնագոյն եւ կամ պատուաւոր յանդգնեալն իցէ, միոյ զգայութեան տուգանի կէսն լիցի ի տուգանս: Եւայդ առ այդ լիցի, զի այլոց օրինակն ցուցեալ կռուոյդատաստանացե: