Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՓՇՏԱԿՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԱՑ:

95. Արուեստաւորք որքյափշտակեն զինչս այլոց՚ տայցեն ընդ միոյ չորս. ապաթէ ոչ - ապաշխարեսցեն ըստ վարդապետին հրամանի:

«Զյայտնեալն եւ ի դատաստանանկեալն հատուցանել ասէ, եւ որք կարող են. եւ որ ոչունին կար եւ զծածուկն` ապաշխարելե: