Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՌՈՒՈՂԱՑ ԵՒ ԿՆՈՋՆ ԹԱՓՈՂԻ:

88. «Եւ եթէ կռուիցին արք ընդմիմեանս եւ թափելոյ աղագաւ կին միոյ բուռն հարկանէզերկաւորեաց յաղթողին առնն, ըստ օրինացն է հատանելզձեռն. այլ առ մեզ զգին ձեռինն տալ, որպէս ցուցեալ էիւրաքանչիւր զգայութեանցե: