Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԱ. ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ ԵՒ ՁԱԳ
(41 V=39 I)

Եկն վաճառական մի ժամընթրեացն եւ կալաւ էջեւան առ դրան մի եւ մտեալ, զիտեսցէ զայսպընջականն. եւ աւազակ մի գաղտ գար զհետնորա եւ կապեաց ձագ մի վերայ բեռին եւ ինքն առեալզգրաստն եւ փախեաւ. եւ ելեալ վաճառակայն ետեսզձագն, զի վազէր յայս կուս եւ յայն կուս. եւ ասէհեզութեամբ առ նայ. ո՞յ ողորմելի ձագ, բեռն աղեկունիս, թէ տանիլ կարես:

Ձեւացոյ զառակս, թէ ծանդրիրք կամիս ասել կամ ձեռն արկանես դու եւ կամ այլմարդ ինչ գործ, որ ծանդր լինի քան զձերկարաւղութիւնդ։