Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԶ. ԱՂՔԱՏ ԱՅՐ ԵՒ ՉԱՐԽ
(64 F)

Աղքատ մի տ է սեալ զչարխնեւ ասաց. ով չարխ, քանի՞ սուս պիտի կենամ. եւ ասացչարխն, թէ երեքշաբթի օրն ես եւ դաւլաթն պիտի յայսանուն գետի էզեր լինինք. դու զէշտ տիկ քաշէ եւ զյետիոտվին եւ զագին թող եւ զիշուն միսն ներս լից եւշալկէ եւ արեկ գետեզերովն անցիր. որ բաղթն զնւատարն'ի վերայ ձգէ. որ ես զչարխն շուրջ ածեմ, որ վերայփոխվի. եւ այնպէս արար եւ նա տարջ ար"ր։